İşitme Kayıplı Bireylerde Erken Teşhis Ve Erken Cihazlandırılmanın Önemi

ÖZET

İnsanların düşünebilme, düşündüğünü karşısındakine anlatabilme,diğer insanlarla iletişim kurabilme yeteneği, toplumsal yaşamın temelini oluşturmaktadır. İnsan iletişiminin birinci amacı, bilginin konuşma, yazı, jest ve mimiklerle hızlı ve tam olarak iletilmesidir. Çocukların sosyal ya da akademik alanda iyi bir gelişim göstermesinde işitme sağlığını büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, tüm çocukların doğumdan sonraki en kısa süreçte işitme tarama programına dahil edilmesi gerekmektedir. İşitme kaybı, kulağın anatomik olarak  dış, orta, iç kulak olmak üzere herhangi bir bölümünde meydana gelen hasar sonucu bireyin işitme duyusundaki bozulma olarak tanımlanmaktadır. Cerrahi ya da tıbbi tedavisi olanaksız olan bireylere, işitme kaybının getireceği sorunları hafifletmek üzere işitmeye yardımcı cihazlar uygulanmaktadır. İşitme cihazları, işitmeyi kolaylaştırmayı amaçlayan, seslerin şiddetini yükseltmek için tasarlanmış elektronik aygıtlar olarak tanımlanabilir. İşitme engelli çocuklar, işitme kaybının derecesine ve tipine bağlı  olarak gelişim sürecinde bazı farklılıklar göstermektedirler. Ancak, bu onların normal işitmeye sahip akranlarından tamamen farklı olduğu anlamına gelmemektedir. Konjenital işitme kaybı veya çok erken dönemde edinilen işitme kaybı çocuklarda sosyal, psikolojik, akademik, kültürel ve tıbbi alanlarda sorunlar ve toplum içinde ayrımcılık ve psikolojik sorunları sıklıkla yaşamalarına neden olmaktadır. İşitme engelli çocukların en fazla olumsuzluk yaşadıkları alanlardan birisi dil gelişimidir. Sesleri işitemeyen ve sözel uyaranları algılayamayan çocuğun dil kazanımı tam olarak gerçekleşmemektedir. Doğumdan sonraki ilk yıl içinde işitme kaybı belirlenen bir çocuğun, tanılanmasından hemen sonra cihazlandırılması ile dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemde çevresinden gelen işitsel uyarıları, gündelik konuşmaları alması ve dilini geliştirme olanağı kazanması mümkün olmaktadır. Dilin gelişimi, iletişim becerilerinin yanı sıra sosyal psikolojik ve akademik olarak yaşıtlarıyla eşit gelişim göstermesine de fayda sağlamaktadır. Bu sebeplerden dolayı işitme kayıplı bireylerin yaşadığı sosyal, akademik, psikolojik sıkıntıların çözümünde anne ve babanın aktif katılımı, çocuğun aldığı özel eğitim ve destek programlarının sıklığı, kalitesi ve bu programlara çocuğun dahil edilme yaşının yanı sıra işitme kaybının erken teşhisi, erken tedavisi ve erken cihazlandırılmasının da büyük önem taşımaktadır.

Research Gate: https://www.researchgate.net/publication/327605991_ISITME_KAYIPLI_BIREYLERDE_ERKEN_TESHIS_VE_ERKEN_CIHAZLANDIRILMANIN_ONEMI

 Anahtar Kelimeler:İşitme Kaybı, Erken Teşhis,Erken Tedavi ve Cihazlandırma

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Shopping Cart
WhatsApp Hattı
WhatsApp Hattı
Siparişleriniz için bana Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz.